General

Innovation Discussions at ESBRI

Diskussion om innovation at ESBRI

Mycket har hänt inom svensk innovationssystemsforskning de senaste sex åren. Fältet har svällt, en forskargemenskap har växt fram, och kontakter har etablerats mellan akademi och policy. Vinnovas finansiering av fyra forskningscentrum inom området har bidragit till utvecklingen. 4 mars samlade vi de fyra centrumföreståndarna för ett samtal om innovation, forskning och politik. Det blev också lite snack om myter, missförstånd och k-ordet.

Vinnovas program Innovationssystemsforskning om FoU och tillväxt startade 2004. I samband med att programmet nu avslutas och ett nytt tar över, tyckte vi att det var dags för en avstämning. Vad har egentligen hänt sedan programmet startades för sex år sedan? Vad har forskarna kommit fram till? Har satsningen varit lyckad?

För att få svar på våra frågor samlade vi föreståndarna för de fyra forskningscentrum som finansierats inom Vinnovaprogrammet för ett samtal: Charles Edquist från Circle, Börje Johansson från Cesis, Åsa Lindholm Dahlstrand från Ride och Anders Malmberg från Cind. Samtalsledare var Esbris vd Magnus Aronsson. Han började med att vända sig till Vinnovas Göran Marklund, som var med och startade programmet 2004.

Read the rest of the discussion here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s