General

On June 5, 2015 The “Region Skåne” arranged a half day seminar (in Swedish) on “How do we create prerequisites of innovation procurement” in Malmö City. Charles presented “Speed up innovation procurement: buy functions – not products!” in the seminar. The program can be found here.

One thought on “

  1. Hej Charles
    jag lyssnade på seminariet och tror också att det kan bidra till en väsentlig förbättring av det innovativa klimatet. Men kompetensen är nog inte på plats i alla läger. Det kan vara lite utmanande att sätta framtida behov i skrift. Det finns behov av både information och praktiska föregångare.

    I den skånska kontexten saknar jag en diskussion om det mer praktiska och jordnära innovationsarbetet som identifierar nya lösningar. Det är också mycket svårt att sätta igång innovativa projekt. Projektarbetet behövs för att lära hantverket.

    Mvh

Comments are closed.