Working Paper

New Working paper on innovation-related public procurement by Charles

Photo Credit: PanelSwitchman via Compfight cc

Photo Credit: PanelSwitchman cc The telephone switch – a classical case of direct public procurement for innovation. The electric telephone switch was developed through public innovation procurement in Sweden.

In the paper innovation-related public procurement as an innovation policy instrument is discussed. Five types of public procurement are defined and discussed:

 • Regular public procurement (PP) – from the shelf
 • Public Procurement for Innovation (PPI)
 1. a) Direct
 2. b) Catalytic
 • Innovation-friendly (regular) PP
 • Pre-Commercial R&D procurement (PCP) (although this is actually a research policy instrument)

It is important to distinguish between these types. The categories with the largest potential for enhancing innovation in the future are catalytic public procurement for innovation and – above all – innovation-friendly public procurement. All such procurement should be pursued as procurement of functions rather than products. (A procurer shall not buy a fence between the road and apartments or more quiet asphalt, but a decibel level in the apartment.) In this way public procurement can become the most important innovation policy instrument of all. It would lead to much higher creativity and innovativeness among the suppliers – and thereby in the public sector.

Publication Information:

Edquist, C. (August 2015). Innovation-related Public Procurement as a Demand-oriented Innovation Policy Instrument. (CIRCLE Working Paper 2015/28). Lund University, Sweden: Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy.

You can download the paper here.

One thought on “New Working paper on innovation-related public procurement by Charles

 1. Hej Charles
  Ett mycket viktigt arbete som jag tror kan bli avgörande för att samhället ska bli mer förändringsbenäget och innovativt.

  Syftet med nya verksamheter är att de ska skapa nya värden för samhället, andra verksamheter eller individer i samhället. Ekonomisk lönsamhet får inte bli den enda vägledande bedömningen. Lösningen som är svaret på en funktionsförfrågan innehåller komponenter av kunskap, tjänster och fysiska produkter. Värde skapas av den kompletta lösningen , inte av de ingående komponenterna var för sig. Analysen av värdeskapandet i generell mening kan bli vägledande för hur lösningen bör utformas och är i många fall inte trivialt. För att skapa en lösning blir samverkan i många fall en förutsättning.

  En annan fördel med funktionsupphandling är att brukaren/upphandlaren skapar och öppnar en marknad som för entreprenören/innovatören kan vara svår att ”utifrån” låsa upp. Skapa en marknad är en kostsam och riskfylld hantering för entreprenören.

  Mvh Lars-Göran

Comments are closed.