Medicin för Sverige! Nytt liv i en framtidsbransch

Medicin för Sverige! Nytt liv i en framtidsbransch

Köp på Adlibris

Från SNS Förlag: Om Sverige vill fortsätta vara ett av världens främsta länder inom det biomedicinska området är det bråttom att vidta kraftfulla åtgärder. Statsministern och hans inre kabinett bör ta ledningen.

Det är huvudslutsatsen i den här boken. Den sammanfattar vad en kvalificerad forskargrupp, understödd av en insiktsfull referensgrupp av praktiker, har kommit fram till när det gäller framtiden för läkemedel, bioteknik och medicinteknik i Sverige. Till nyckelfrågorna hör forskningens kvantitet och kvalitet, samspelet mellan sjukvård, forskning och industri (som kraftigt försämrats) och Sveriges attraktionskraft som land för ett högproduktivt och kunskapsbaserat näringsliv.

Gruppen föreslår en rad konkreta åtgärder: kraftigt förstärkt forskningsfinansiering, en friare ställning för universitetssjukhusen, en satsning på att bli världsledande på kliniska prövningar och uppföljningsstudier, bättre villkor för både unga och etablerade forskare och ett tydligt uppdrag för sjukvården att medverka i att bygga biomedicinska kluster. Helt avgörande är ett politiskt engagemang och ett stöd från ansvariga myndigheter för att skapa och vidmakthålla innovations- och attraktionskraft.

Publikation informationen

Arvidsson, G., Bergström, H., Edquist, C., Högberg, D., och Jönsson, B. (2007). Medicin för Sverige – Nytt liv i en framtidsbransch (Medicine for Sweden – New life into a sector of the future). Stockholm, Sverige: SNS förlag, 205 pp.

ISBN 978-91-85695-19-5

Recensioner

“Argumentationen är väl uppbyggd och tydligt presenterad … Språket är lättåtkomligt …”

– Pär Remgård, BTJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s