New! / Newspaper Article

Inrätta ett råd för innovationspolitik

Näringspolitik (och industripolitik) förknippas ofta med stöd till gamla och döende sektorer. Men vi vet att innovationer i tidiga stadier är förbundna med så stora risker och så stor osäkerhet att de privata aktörerna ofta skyggar – både i USA och i Sverige.

Inrätta ett råd för innovationspolitik  Brännpunkt  SvD

One thought on “Inrätta ett råd för innovationspolitik

 1. Hej
  Jag lyssnade på forskaren Christian Sandström, Chalmers.
  Han har gjort den här sammanställningen av hindren i större företag vid teknikskiften och innovationer;

  • Stora företag prioriterar stora marknader. Det mesta börjar i det lilla.
  • Kompetens blir inkompetens. Ny kunskap behövs vid nya arbetssätt
  • Interna konflikter och legitimitetsproblem
  • Företag fastnar i marknadens preferenser
  • Produktarkitekturen skapar låsningar i organisationen. Organisationen speglar produktens olika delar.
  • Teknologin utvecklas av stora företag men det saknas landningsbana för nya produkter och tjänster
  • Ny teknik förändrar branschstrukturen
  • Investeringskalkyler missgynnar innovationer. Lättare bygga vidare på det man har än att investera i något helt nytt.

  Motsvarande hinder finns också i samhällets processer och strukturer. En samverkan mellan innovatören och det offentliga är ett måste för att vända värderingar och attityder. Uppgifter som inte bara kan läggas på några hängivna innovatörer/entreprenörer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s