Skapar innovationer jobb? Produktinnovationer och processinnovationer i den kunskapsbaserade ekonomin

Köp på Bokbörsen | Läs här

Från SNS Förlag: Relationerna mellan innovationer, tillväxt och sysselsättning är mycket komplexa och samtidigt helt centrala för den ekonomiska utvecklingen i länder, regioner och produktionssektorer. I denna bok behandlas dessa relationer i ett innovationssystemsperspektiv, såväl teoretiskt som empiriskt, samtidigt som författarna drar slutsatser vad gäller företagsstrategier och offentlig innovationspolitik.

En klar distinktion görs mellan produktinnovationer, vad som produceras, och processinnovationer, hur detta sker. Produktinnovationer utgörs av nya varor eller tjänster som leder till både fler jobb och ökad produktivitet. Processinnovationer kan vara tekniska eller organisatoriska och leder i allmänhet till högre produktivitet och lägre sysselsättning. Analysen koncentreras till högteknologiska industrisektorer och kunskapsintensiva tjänstesektorer, dvs. den ”kunskapsbaserade ekonomin” sätts i centrum. Produktinnovationer dominerar i allmänhet över processinnovationer i dessa sektorer. För att ekonomin ska fungera väl är det viktigt att produktionsstrukturen förändras i kunskapsintensiv riktning.

Publikation informationen

Edquist, C., Leif H., och McKelvey, M. (2002). Skapar innovationer jobb? Produktinnovationer och processinnovationer i den kunskapsbaserade ekonomin. Stockholm, Sverige: SNS förlag, 264 sid.

ISBN 91-7150-875-9

Den här boken är ursprungligen från en engelsk bok som finns här

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s